Wij geloven

Onze school is een open, christelijke basisschool. Wij leven en werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is van harte welkom op onze school.

Het Talent is een basisschool waarin ruimte is voor diversiteit in de beleving van het christelijk geloof en de dagelijkse invulling daarvan. Dat betekent dat kinderen en opvoeders (leerkrachten, ouders en externe partners) hun door God gegeven unieke talenten benutten. Alle betrokkenen zijn erop gericht elkaar optimaal te laten functioneren.

De stille waarden, benoemd in het strategisch beleidsplan van de Cambiumscholen, vormen belangrijke pijlers voor ons leren en leven in school en de opvoeding tot volwassenheid.

“Door middel van beleven, voorleven en meeleven geven wij inhoud aan onze identiteit.”

De beleving geven wij inhoud door verhalen te vertellen uit de bijbel en de vieringen rondom. Het voorleven kan op ieder moment aan de orde zijn, bijvoorbeeld in de wijze van omgaan met elkaar. Het is ook een kwestie van sfeer scheppen waarin veiligheid en respect voor elkaar in en buiten onze school erg belangrijk zijn. Het meeleven komt tot uiting in het respect hebben en meevoelen met het dagelijkse leven van de leerlingen en hun ouders/verzorgers: met alle ups en downs.