Wij zijn onderdeel van

Stichting Cambium

Stichting Cambium is een organisatie voor protestants-christelijk basisonderwijs op de Noordoost Veluwe. Onze zeven basisscholen bevinden zich in de plaatsen Heerde, Veessen, Hattem en Wezep en bieden onderwijs aan zo’n 1575 leerlingen. Wij zijn een christelijke onderwijsinstelling en voelen ons vanuit Gods liefde verantwoordelijk voor de opdracht waartoe wij gesteld zijn: het verzorgen van goed onderwijs en een goede begeleiding van de aan ons toevertrouwde leerlingen. Wij geloven daarbij dat ieder mens van waarde is en veel talenten heeft ontvangen.

Bezoekadres Stichting Cambium:

Griftstraat 8
8181 VZ Heerde

t 06-38149265.
e secretariaat@stichtingcambium.nl
www.stichtingcambium.nl

College van bestuur:
Dhr. B. Roeten
e secretariaat@stichtingcambium.nl