Schooltijden, vakanties en verzuimbeleid

Schooltijden

Op Het Talent hanteren wij het volgende continurooster:

Groep 1, 1/2 en 2:
Maandag en Vrijdag: 8.30 – 12.00 uur
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 14.30 uur
Woensdag: 8.30 – 12.30 uur
Maandag –, woensdag – en vrijdagmiddag: vrij

Groep 3 en 4:
Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 – 14.30 uur
Woensdag: 8.30 – 12.30 uur
Vrijdag: 8.30 – 12.00 uur
Woensdag – en vrijdagmiddag: vrij

Groep 5 t/m 8:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.30 uur
Woensdag: 8.30 – 12.30 uur
Woensdagmiddag: vrij

Vakanties 2020-2021

Herfstvakantie: 19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 03 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 22 februari 2021 t/m 26 februari 2021
Goede Vrijdag: 02 april 2021
Tweede Paasdag: 05 april 2021
Koningsdag: 27 april
Meivakantie (inclusief 5 mei en Hemelvaart): 03 mei 2021 t/m 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag: 24 mei 2021
Lang weekend: 21 juni
Zomervakantie 2021: 16 juli 2021 (vanaf 12.00 uur) t/m 27 augustus 2021

Studiedagen: 30 november, 2 februari en 24 juni

Verzuimbeleid/ziekmelding

Wij stellen het bijzonder op prijs, als u in geval van ziekte etc. ons hiervan tijdig op de hoogte brengt; dit graag vóór schooltijd. Het kan zijn dat u niet de eigen leerkracht aan de telefoon treft. In dat geval geven wij het uiteraard door aan de leerkracht van uw kind.

Alle leerlingen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig. Dit houdt in, dat verzuim van lessen anders dan in zeer dringende gevallen niet is toegestaan. De school is verplicht de gemeente (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim binnen drie dagen te melden.

Wanneer kunt u vrij krijgen?
Dit kan alleen in geval van gewichtige omstandigheden:

  • Vakantieverlof: wanneer het opnemen van vakantieverlof binnen de geplande vakanties niet mogelijk is vanwege een specifiek beroep van één van de ouders, mag daar een uitzondering voor gemaakt worden, mits de ouders een werkgeversverklaring kunnen overleggen, waaruit blijkt dat er geen andere mogelijkheid is;
  • Verhuizing;
  • Huwelijk van een naast familielid;
  • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders;
  • Overlijden van een naast familielid;
  • Andere – naar het oordeel van de directeur – belangrijke redenen.

Vrij vragen? Download het formulier onder het tabblad downloads en lever deze in op school.