Schooltijden, vakanties en verzuimbeleid

Schooltijden

Op Het Talent hanteren wij het volgende continurooster:

Groep 1 en 2:
Maandag en Vrijdag: 8.30 – 12.00 uur
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 14.30 uur
Woensdag: 8.30 – 12.30 uur
Maandag –, woensdag – en vrijdagmiddag: vrij

Groep 3 en 4:
Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 – 14.30 uur
Woensdag: 8.30 – 12.30 uur
Vrijdag: 8.30 – 12.00 uur
Woensdag – en vrijdagmiddag: vrij

Groep 5 t/m 8:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.30 uur
Woensdag: 8.30 – 12.30 uur
Woensdagmiddag: vrij

Vakanties 2023-2024

Herfstvakantie: 14 oktober t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie: 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 17 februari t/m 25 februari 2024
Goede Vrijdag: 29 maart
Tweede Paasdag 1 april
Meivakantie (inclusief
Koningsdag en Hemelvaart): 27 april t/m 12 mei 2024
Tweede Pinksterdag: 20 mei
Zomervakantie: 13 juli t/m 25 augustus 2024

Studiedagen 2023-2024

6 december, 29 januari, 28 maart en 14 juni.

Verzuimbeleid/ziekmelding

Wij stellen het bijzonder op prijs, als u in geval van ziekte etc. ons hiervan tijdig op de hoogte brengt; dit graag vóór schooltijd. Het kan zijn dat u niet de eigen leerkracht aan de telefoon treft. In dat geval geven wij het uiteraard door aan de leerkracht van uw kind.

Alle leerlingen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig. Dit houdt in, dat verzuim van lessen anders dan in zeer dringende gevallen niet is toegestaan. De school is verplicht de gemeente (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim binnen drie dagen te melden.

Wanneer kunt u vrij krijgen?
Dit kan alleen in geval van gewichtige omstandigheden:

  • Vakantieverlof: wanneer het opnemen van vakantieverlof binnen de geplande vakanties niet mogelijk is vanwege een specifiek beroep van één van de ouders, mag daar een uitzondering voor gemaakt worden, mits de ouders een werkgeversverklaring kunnen overleggen, waaruit blijkt dat er geen andere mogelijkheid is;
  • Verhuizing;
  • Huwelijk van een naast familielid;
  • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders;
  • Overlijden van een naast familielid;
  • Andere – naar het oordeel van de directeur – belangrijke redenen.

Vrij vragen? Download het formulier onder het tabblad downloads en lever deze in op school.