Ons team

Het team

Dit is het team van Het Talent, wat zorg draagt voor het onderwijs op onze basisschool. Zij staan iedere dag voor de kinderen klaar om elk kind een veilige leeromgeving te bieden en hen te stimuleren om te groeien. Optimaal groeien in sociaal, cognitief en creatief opzicht.

U kunt contact opnemen met het team via de gegevens achter de contact-button.

Mocht u de intern begeleider, de schoolcoördinator of de directeur willen benaderen, dat kan via onderstaande gegevens: