Wij zorgen voor

Wij zorgen voor een veilig leerklimaat waarin alle leerlingen de kans krijgen om te groeien en zichzelf te ontdekken. Wat wij het belangrijkste vinden als school is het welzijn van ieder kind. Daarnaast dragen wij zorg voor de kwaliteit van het onderwijs dat de kinderen aangeboden krijgen. Onze visie speelt daarin een belangrijke rol.

De naam van de school ‘Christelijke basisschool Het Talent, een school met sterren’  is een samenvatting van de visie die wij hebben. Elk mens heeft talenten ontvangen. Een talent wordt zichtbaar en betekenisvol als er zorg aan wordt besteed. Het talent gaat bloeien als het de ruimte krijgt om met andere talenten (interpersoonlijk of met andere mensen om ons heen) om te gaan en deze in het leren en leven op en rond de school te delen. Er ontstaat dan op een natuurlijke wijze ruimte voor erkende ongelijkheid waardoor elk kind optimaal kan groeien in sociaal, cognitief, creatief en cultureel opzicht.

Onze visie is dat elk kind recht heeft op goed onderwijs en dat verschillen tussen kinderen gewoon zijn. Binnen Het Talent werken wij er dan ook dagelijks aan om ieder kind dat onderwijsaanbod te geven wat nodig is om zich zo optimaal en breed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Dat is maatwerk.

“Regulier waar het kan, speciaal waar het moet.”

De school blijft verantwoordelijk voor de extra zorg die nodig is. Zij zal dan ook waar nodig extra middelen ter beschikking stellen of hulp van specialisten inroepen. In ons team en in onze brede school hebben wij beschikking over veel specialisten. Denk hierbij aan de intern begeleider, coördinatoren, een reken- en taalspecialist en gedragsspecialisten. Daarnaast hebben wij een nauwe samenwerking met orthopedagogen, logopedisten en fysiotherapeuten. Wanneer andere hulp passender is, leggen wij contact met externen.

Verdere informatie over de zorg kunt u vinden in de digitale schoolgids.

Geïnteresseerd in wat onze mogelijkheden zijn om de kinderen te ondersteunen? Bekijk het Schoolondersteuningsprofiel Stichting Cambium CBS Het Talent