26 april 2024

Koningsspelen

Op vrijdag 26 april vonden de jaarlijkse Koningsspelen plaats. Met eerst een schoolbrede opening, inclusief dans. Vervolgens gezellig samen ontbijten met het Koningsontbijt in de klassen. Daarna vonden per bouw de sport- en spelactiviteiten van de Koningsspelen plaats. De onderbouw mocht dit op ons eigen schoolplein doen. De bovenbouw ging hiervoor naar het terrein van VV Heerde en de Gemzen. Het was een gezellige en sportieve dag!

Bekijk al ons nieuws