5 juli 2023

Afscheid meester Harm

Heerde – Op donderdag 6 juli hebben de kinderen van CBS Het Talent in Heerde afscheid genomen van directeur Harm Kroeze die met pensioen gaat. Hij neemt afscheid van het onderwijs na ruim 40 jaar gewerkt te hebben, waarvan 10 jaar op
Het Talent in Heerde. Een zeer gewaardeerde collega en directeur, die heel zichtbaar was voor het team, de ouders en bovenal voor de kinderen.

In de ochtend kwam hij aan in een veegwagen op het plein, voor de laatste keer mocht hij het plein aanvegen. Een taak die Harm graag voor zijn rekening nam. Ook onthulde hij zijn eigen straatnaambord op het plein waar de kinderen altijd buiten
spelen. Dit plein zal vanaf nu ‘Het Harm Kroezeplein’ heten. Voor de onthulling hadden alle kinderen en ouders zich verzameld op het plein. Hij werd welkom geheten door de nieuwe directrice Gerlinda van Eijk, zij is geen onbekende van de school. Gerlinda heeft al meerdere jaren de rol van intern begeleider binnen de school vervult en mag nu het stokje van Harm overnemen.

Later deze ochtend verzamelden alle groepen zich om de beurt in de gemeenschapsruimte om afscheid te nemen van hun directeur. Iedere klas had een verrassing voor hem voorbereid: liedjes, knutselwerkjes, cadeautjes en herinneringen werden opgehaald. Een geslaagd afscheid van een gewaardeerde directeur.

Bekijk al ons nieuws