Zorg op maat.

Mijn naam is Gerda de Jong en ik werk al meer dan 30 jaar in het onderwijs; nog steeds met veel plezier. Eerst 8 jaar in Blokzijl en nu al weer heel lang in Heerde. Vanaf het begin is zorg op maat voor mij heel erg belangrijk geweest. Wat heeft een kind in zijn/haar situatie nodig om zich veilig te voelen en optimaal te kunnen presteren. Daarom ben ik ook coördinator zorgverbreding geworden ( later werd dat intern begeleider ).  Om inzicht te kunnen krijgen in de doorgaande lijn en deze goed te kunnen begrijpen vind ik het ook belangrijk dat ik voor veel groepen heb gestaan, nl. de groepen 2 t/m 7.  Daarnaast heb ik de opleiding speciaal onderwijs gevolgd. Niet om in dat type onderwijs te gaan werken, maar om nog meer kinderen met  extra zorgvragen op maat te kunnen helpen.  Natuurlijk volgden later ook cursussen samen met het team, zoals de cursus “Autisme in de klas” en de kanjertrainingen.

Inmiddels ben ik geen intern begeleider meer, omdat mijn voorkeur uitgaat naar het werken in de groep. Eén dag uit de klas is voor mij aanvaardbaar, maar niet meer. Daarom geef ik nu mijn zorg op maat weer rechtstreeks aan de kinderen in de groep. Dit jaar is dat groep 4.