Schoolplan

In dit schoolplan staat beschreven waar wij voor gaan, waar wij in geloven en wat we willen bereiken.
Het geeft richting en bepaalt wat we doen en hoe we de dingen doen. Onze vertrekpunten zijn onze overtuigingen,drijfveren en onze dromen geweest, het heeft geleid tot een herijking van onze missie en visie: onze opdracht (hd 3). Alles wat we doen, vloeit voort uit de opdracht die we onszelf hebben gegeven. Daarbij hebben we rekening gehouden met de trends en ontwikkelingen in de samenleving en in het onderwijs, de kaders die artikel 12 van de wet op het primair onderwijs ons geeft en de doelen uit het strategisch plan van Cambium 2015-2019.